Šta su transferne cijene?

Ne možemo pričati o obračunu transfernih cijena, ako ne znamo na šta se transferne cijene odnose. Zato ajmo odmah definirati ovaj pojam.

​Transferne cijene su cijene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih osoba, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih osoba, postoji mogućnost za manipuliranje u cilju izbjegavanja plaćanja poreza.

Transferne cijene se često nazivaju i kontroliranim transakcijama, zbog mogućnosti da se povezana osobe dogovore oko korekcija i spomenutih manipulacija.

Svako poduzeće koja posluje sa povezanim pravnim osobama u obavezi je raditi obračun transfernih cijena.

Tko su povezane pravne osobe?

Zakonom se povezane pravne osobe, definiraju kao odnosi povezanosti preko:

  • Kapitala – vlasništva sa posjedovanjem preko 25% vlasništva;
  • Upravljačka funkcija – Pravna osoba kod kojih ista fizička ili pravna osoba sudjeluje u upravljanju i kontroli ili kapitalu – upravljačke funkcije (direktor, predsjednik upravnog odbora)
  • Rodbinska povezanost – kada je jedna pravna ili fizička osoba osnivač ili suosnivač više poduzeća koja međusobno rade. Znači kada vlasnici ili odgovorne osobe posluju sa “obitelji”
  • Četvrti vid povezanosti i predmet analize poslovanja su poslovni odnosi sa poduzetnicima ili poduzetnikom koja ima sjedište na teritoriju posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “porezne oaze”

Zašto postoji obaveza provjere transfernih cijena – koji je cilj?

Sve države svijeta, štite svoj budžet i vode računa da ne dolazi do nekontroliranog odljeva kapitala. Ni Hrvatska nije izuzetak. Nije rijetka pojava, da multinacionalne kompanije osnivaju poduzeća – kćerke ili podružnice u zemljama gdje je porezna stopa niža nego u matičnoj državi, i na taj način prebacuju dobit iz jedne u drugu zemlju, da bi platili manji porez.

Provjera poslovanja, da li su povezana lica radila po „kontroliranim – transfernim cijenama“ ili po tržišnim cijenama, ima za cilj provjeru ispravnosti obračunatog i plaćenog poreza.

Također, poduzeća sve češće preuzimaju posao banaka, te jedna drugoj posuđuju novac, posebno kada se radi o povezanim osobama. Osoba koja radi studiju o transfernim cijenama ima zadatak da provjeri da li se radi o “iscrpljivanju” poduzeća koja je primila pozajmicu sa visokom kamatnom stopom ili se radi o tržišnim kamatnim stopama.

Pod povećalom su i poduzeća koje daju svojim povezanim osobama pozajmice bez kamate, u tom slučaju državna tijela mogu utvrditi – „da ne cijenite svoj kapital, dajete ga drugima bez kamate”, ali država ne želi da se odrekne prihoda – poreza na nenaplaćenu kamatu. Iz tog razloga davatelj pozajmice bez kamate ima obavezu da iskaže kolika bi bila kamata da je naplaćena i na taj iznos plati porez.

Transakcije koje su predmet analize

  • Promet proizvoda i usluga
  • Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, intelektualno vlasništvo, licence, trgovačke marke…)
  • Financiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
  • Tko ima obavezu da sastavlja izvještaj o transfernim cijenama? Obavezu da sastave izvještaj o transfernim cijenama imaju poduzetnici koje posluju sa povezanim osobama, ili sa društvima koje imaju sjedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili u “poreznim oazama”.

Kako tržišni faktori utječu na transferne cijene?

Jedna od značajnih karakteristika transfernih cijena je da su uglavnom neovisne od utjecaja tržišnih faktora jer u slučaju kada povezana lica ulaze u transakcije između sebe, sva pravila po pitanju transakcija i finalnih cijena definiraju se unutar povezanih pravnih osoba te samim tim direktno utječu na visinu prihoda prodavača odnosno visinu rashoda kupca što dovodi do kontroliranja osnovica za oporezivanje obje pravne osobe.

U računovodstvenom uredu Vizija Računovodstvo možete dobiti uslugu obračuna transfernih cijena po veoma povoljnim uvjetima, a poštujući najviše europske standarde kvalitete.