Porezni tretman trgovačkog društva i podružnice inozemne pravne osobe

Definiranje pojmova:

Trgovačko društvo – društvo koje je osnovano sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, u svojoj pojavi najčešće se radi o društvu sa ograničenom odgovornošću.

Podružnica trgovačkog društva – je stalna poslovna jedinica trgovačkog društva koja se nalazi na drugom mjestu poslovanja, preko koga društvo obavlja djelatnost u skladu sa zakonom. Podružnica nema svoju pravnu osobnost, te je za nju u potpunosti odgovoran osnivač.

Osnivanje i poslovanje podružnice u RH: 

Podružnica se osniva na temelju odluke o osnivanju koju donosi nadležni organ trgovačkog društva, a koju ovjerava javni bilježnik. Prilikom osnivanja podružnice obvezni elementi su:
1.Tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice
2.Djelatnosti podružnice
3.Osobe ovlaštene da zastupaju podružnicu

Osim toga potrebno je i:
1.Izvadak iz sudskog registra osnivača
2.Odluka osnivača o osnivanju podružnice
3.Ovjereni prijepis izjave o osnivanju osnivača
4.Javno ovjereno skraćeno financijsko izvješće osnivača

Podružnica djelomično ili u cijelosti obavlja djelatnosti za koje je registriran njezin osnivač. Djelatnost podružnice obvezno se definira u odluci o osnivanju podružnice i upisuje u sudski registar.

S obzirom na to da podružnice nisu pravne osobe, njihovim poslovanjem i djelovanjem prava i obveze stječe odnosno preuzima društvo osnivač. U tom se smislu svi odnosi u pravnom prometu podružnica s trećim osobama smatraju odnosima između osnivača i trećih osoba.

Podružnica je dužna voditi poslovne knjige sukladno zakonu o računovodstvu RH, te izdavati račune sukladno važećim propisima RH.

Financijski izvještaji podružnica u RH:

Podružnice su obveznici javne objave sukladno Zakonu o računovodstvu. Ukoliko je podružnica osnivača iz druge države članice EU dužni su objaviti financijske izvještaje matice.

Ukoliko se radi o podružnici društva iz trećih zemalja onda predaje financijske izvještaje kao i sva trgovačka društva u RH.

Porezni tretman podružnica u RH:

Porezni tretman podružnica u RH