Blog

Sve što trebate znati o očinskom dopustu

Početkom kolovoza stupio na je stupio izmijenjeni Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ovim Zakonom se mijenjaju: 1.Uvjeti o korištenju rodiljnog dopusta za majke i ...

Više o tome

Porezni tretman trgovačkog društva i podružnice inozemne pravne osobe

Definiranje pojmova: Trgovačko društvo – društvo koje je osnovano sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, u svojoj pojavi najčešće se radi o društvu sa ograničenom ...

Više o tome

Neoporezivi primici radnika

Neoporezive naknade se mogu podijeliti u 4 skupine: Najčešće korištene neoporezive naknade Neoporezive naknade vezane za posebne događaje Neoporezive naknade vezane za službena ...

Više o tome

Kako da brzo provjerite poslovne subjekte

Poslovni subjekt je bilo koji subjekt koji obavlja poslovnu aktivnost. Da bi mogao obavljati istu potrebno je da se organizira i registrira da bi mogao istu obavljati sukladno propisima. Najčešći ...

Više o tome

Osnivanje trgovačkog društva u Hrvatskoj

Osnivanje trgovačkog društva u RH – priprema Registracija trgovačkog društva u RH se provodi kod trgovačkog suda, a dokumentacija se priprema kod javnog bilježnika, ili iznimno za građane ...

Više o tome

Sastavljanje i obračun putnog naloga

Putni nalog/račun se sastoji od 3 dijela: Putni nalog Putni račun Izvještaj sa službenog puta Putni nalog se popunjava prije odlaska na putovanje i upisuje u knjigu putnih ...

Više o tome

Obveze evidentiranja promijena po poreznoj kartici zaposlenika

Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i ...

Više o tome

Donacija fizičkim osobama za zdravstvene potrebe

Trgovačko društvo može izvršiti darovanja fizičkim osobama (zaposlenicima i osobama koje nisu zaposlene u Trgovačkog društvu) te navedeno neće uvečati poreznu osnovicu (će biti porezno ...

Više o tome