Sve što trebate znati o očinskom dopustu

Početkom kolovoza stupio na je stupio izmijenjeni Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Ovim Zakonom se mijenjaju:
1.Uvjeti o korištenju rodiljnog dopusta za majke i očeve;
2.Povećavaju maksimalni iznosi naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta;
3.Uvodi se očinski dopust.

Očinski dopust – uvjeti:

Kao najvažnija promjena u ovom Zakonu izdavaja se uvođenje očinskog dopusta za zaposlene očeve i u ovom blog postu ćemo vam pojasniti kako izgleda korišćenje očinskog dopusta.

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na dopust u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do šestog mjeseca djetetova života u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete ili 15 dana za blizance, trojke ili istovremeno više rođene djece.

Važno je napomenuti, da otac ovo pravo koristi:
1.Neovisno o radnopravnom statusu majke i
2.Neovisno o tome koristi li ona rodiljni dopust.

Ovo pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni, odnosno samozaposleni otac djeteta.

Za vrijeme korištenja dopusta otac ima pravo na naknadu pune plaće (100 posto od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

Na očinski dopust imaju pravo i očevi kojima je dijete rođeno prije stupanja na snagu zakona, a pod uvjetom da nije navršilo šest mjeseci.

Obaveza zaposlenog oca je da mora obavijestiti poslodavca o namjeri korištenja očinskog dopusta najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda (ako namjerava koristiti pravo od dana rođenja djeteta), odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava.